Inwoners

München kent duidelijk twee gezichten: aan de ene kant is het een stad waar tradities worden bewaard, maar anderzijds is de stad erg gemoderniseerd en bij de tijd. Ook bij de inwoners van München komt dit naar voren. Sommige, vaak ouderen, lopen nog altijd in meer traditionele kleding. Terwijl München ook een grote groep actieve jongeren kent. De stad is immers ook studentenstad. Het komt erop neer dat oud en nieuw zichtbaar in de stad zijn verweven. Wat de bevolking dan ook bindt, is een brede interesse en vooral een voorliefde voor gezelligheid! De inwoners van München vinden dat hun stad zich onderscheid van andere Duitse steden. Ze zijn dan ook zeer trots op hun unieke stad.

Demografie

De populatie in München is over de jaren langzaam toegenomen. Waar de stad in 1700 nog maar 24.000 inwoners had, zijn dit er tegenwoordig wel 1.3 miljoen. Vanaf de achttiende eeuw verdubbelde de bevolking gemiddeld per 30 jaar. Dit zorgde ervoor dat München als snel de drie-na-grootste stad werd van Duitsland. Dit gebeurde toen de stad rond 1900 zo’n 600.000 inwoners kende. Ruim vijftig jaar later werden dit er 1 miljoen. Hoewel deze regio van oudsher vrij religieus van aard was, is er tegenwoordig een grote groep (ruim 40%) van de Münchenaren die zich niet associeert met een godsdienst. Naast oorspronkelijke bewoners is er een groeiende groep immigranten vooral vanuit Oost Europa.
Economie

Sinds vele jaren is Duitsland een van ‘s werelds grootste economische mogendheden. München is een mooi voorbeeld van een Duitse stad die hard aan deze internationale plaats heeft meegewerkt. Met het laagste werkloosheidscijfer en de grootste koopkracht van heel het land is München trots om de voortvarendste Zuid Duitse stad te zijn. De Beierse hoofdstad is dus naast politiek en geschiedenis, ook op gebied van economie bepalend voor de omgeving. De economie in München is vooral gericht op technische en elektronische industrie. Grote elektronica bedrijven hebben hier hun hoofdkantoor of productiecentrum. Maar ook de zware industrie speelt een grote rol. Zo is ook de auto-industrie in München erg groot en worden bijvoorbeeld vliegtuigmotoren gemaakt. Natuurlijk is ook de toeristische sector erg belangrijk voor het gebied. Naast een levendig economisch klimaat in München zelf, heeft het toerisme ook een positieve invloed op het achterland.