Natuur

Planten en dieren in München? Je verwacht het niet direct wanneer je denkt aan de grootstedelijke omgeving van de stad. Toch biedt juist München veel groenvoorzieningen waaronder een aantal grote stadsparken. Dit biedt ruimte aan verschillende, soms onverwachte plant- en diersoorten. Met name vanaf de jaren ‘ 90 wordt er veel aandacht besteed aan de biodiversiteit in München. Natuur had al een grote rol in de Beierse hoofdstad. En dat wordt nog eens benadrukt in de huidige manier van stadsplanning waarbij de moderne stadscultuur samengaat met natuurelementen. De Hofgarten, Engelse tuinen en het Nymphenburger Schlosspark zijn de bekendste groenplekken. Meer naar de stadsgrens tref je echter ook meer authentieke natuurgebieden.
Flora & Fauna

De stadsparken die München rijk is zijn voor het overgrote deel door mensen aangelegd in de loop der tijd. Omdat deze parken ook nu goed worden bijgehouden vind je hier naast de veelvoorkomende kastanjeboom, ook planten die oorspronkelijk niet uit de streek komen. Voor een meer authentieke beleving van de natuur rond München kun je kleine natuurgebieden bezoeken aan de westelijke stadsrand. Op dit weideland vind je plantjes als de ogentroost, wolfsmelkkruid en het bleek bosvogeltje. In de natuurgebieden buiten de stadgrenzen vind je meer beboste gebieden.

De populaties diersoorten in München zijn tot stand gekomen in een omgeving die sinds oudsher een brugfunctie heeft op gebied van natuur. München ligt namelijk tussen twee erg verschillende natuurzones. Toch blijft München een grootstedelijke omgeving waarin natuurlijk voornamelijk de kleinere diersoorten goed overleven. Zo zijn er tal van vlinder-, sprinkhaan- en libellensoorten te vinden waaronder zelfs een aantal zeldzame exemplaren. Maar ook vogels zijn uiteraard in grote getale vertegenwoordigd in de stad. Interessante soorten zijn de sperwer, rietgors, bosuil en ransuil. In de groenere gebieden van München vind je ook diverse reptielen als boomkikkers, salamanders en padden.